Štefanov trg 1, 8333 Semič 040 829 654 info@hotelsmuk.si Facebook

Aktualno pri nas – Hotel Smuk

Zavedamo se pomena ohranjanja okolja, zato smo v letošnjem letu uspešno kandidirali na javnem razpisu "Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti"

Investicija obsega:

 • Obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb
 • Nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije
 • Nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov
 • Nakup in vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave
 • Zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim
 • Ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode
 • Ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov

Namen operacije je povečanje snovne in energetske učinkovitosti objekta.

Cilji operacije so:

 1. Delež načrtovanega zmanjšanja računske rabe letne energije za ogrevanje stavbe po izvedeni operaciji za 79/6 %.
 2. Delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni regiji za delovanje stavbe po izvedeni operaciji bo znašal več kot 75%.
 3. Delež načrtovanega zmanjšanja pitne in sanitarne vode po izvedeni operaciji za 51,4 %.
 4. Delež načrtovanega zmanjšanja količine odpadkov po izvedeni operaciji za 52,5 %.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Vrednost operacije: 164.900,00 € (brez DDV).

Vrednost sofinanciranja: 123.675,00 €.

Hotel Smuk Lokacija

Hotel Smuk Logo

EU skladi

MGRT

Hotel Smuk
Štefanov trg 1, 8333 Semič
040 829 654
info@hotelsmuk.si
Facebook

© 2021 Hotel Smuk. Vse pravice pridržane. Izvedba ideART